Voorinschrijving VTTE (Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen)

U kunt zich via deze pagina inschrijven om lid te worden van de VTTE.  De VTTE is inmiddels formeel opgericht, maar nog wel in opstartfase.

Omdat het opstarten van een vereniging kosten met zich meebrengt, zullen er inschrijfkosten worden gevraagd. Het inschrijfgeld voor lidmaatschap bedraagt vooralsnog €50,00. Zodra er meer inzicht is in de kosten en het aantal aanmeldingen zal er een jaarlijkse contributiebijdrage worden bepaald.

Eén van onze doelstellingen is om beter zichtbaar te worden en als collectief platform aan te sluiten bij de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers).
Alle details m.b.t. het beoogde lidmaatschap tot de VVEM kunt u hier nalezen.

Voorwaarden om lid te kunnen worden bij de VTTE:
* Uw bedrijf dient ingeschreven te staan in het register van de Kamer van Koophandel, en gevestigd te zijn in Nederland.
* Uw bedrijf haalt haar voornaamste inkomsten uit de verhuur van haar eigen inventaris audiovisuele- en stroomtechnische materialen welke nodig zijn voor het tot stand brengen van een evenement

U kunt zich aanmelden middels dit voorinschrijvingsformulier.

Heeft u vragen m.b.t. tot de inschrijving of wilt u wijzigingen doorgeven, dan kunt u mailen naar: ledenadministratie@vtte.nl.