Inschrijving VTTE (Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen)

U kunt zich via deze pagina inschrijven om lid te worden van de VTTE.

Een zakelijk lidmaatschap bedraagt (per 1-1-2024) €250,- ex btw per (kalender)jaar

Voorwaarden om lid te kunnen worden bij de VTTE:
* Uw bedrijf dient ingeschreven te staan in het register van de Kamer van Koophandel, en gevestigd te zijn in Nederland.
* Uw bedrijf haalt haar voornaamste inkomsten uit de verhuur van haar eigen inventaris audiovisuele- en stroomtechnische materialen welke nodig zijn voor het tot stand brengen van een evenement

U kunt zich aanmelden middels dit inschrijvingsformulier.

Heeft u vragen m.b.t. tot de inschrijving of wilt u wijzigingen doorgeven, dan kunt u mailen naar: ledenadministratie@vtte.nl.

Zakelijk lidmaatschap:

  • Een zakelijk lidmaatschap bedraagt €250,- ex btw per (kalender)jaar. U ontvangt eind januari / begin februari de factuur voor de jaarlijkse contributie.
  • Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen, dan kunt u dit schriftelijk, uiterlijk één maand voor het einde van het (kalender)jaar, doorgeven via administratie@vtte.nl