De VTTE (Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen) behartigt de belangen van de technisch toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche. Aangesloten zijn o.a. licht- en geluidsverhuurbedrijven, videoverhuurbedrijven en stroomleveranciers. De VTTE fungeert als advies- en overlegorgaan onderling én naar lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten.


 

Oprichting van de VTTE
 
VTTE is in coronatijd opgericht en heeft in no-time 250 leden gekregen. Dat heeft er voor gezorgd dat we heel snel een flink aantal stappen hebben kunnen zetten. Waar voor corona niemand van het bestaan van technisch toeleveranciers afwist, blijkt dat nu een bekende branche te worden. Door snel te acteren hebben we kunnen bereiken dat er in de Tweede Kamer uitgebreid werd gesproken over de problemen in de evenementensector en in het verlengde daarvan bij de toeleveranciers. Het resultaat is geweest dat er uitgebreide steunmaatregelen zijn genomen waar flink wat ondernemers goed mee zijn geholpen.
 
 
Doelstellingen na corona
 
Na corona is het duidelijk dat de problemen niet ineens verdwenen zijn. Het personeelstekort als gevolg van de leegloop tijdens corona is enorm en zal zich ook niet zomaar oplossen. Het imago van de branche is niet zodanig dat het jongeren makkelijk verleidt om zich in te schrijven voor een opleiding. De aanmeldingen lopen daardoor nog steeds sterk achter.
VTTE ziet dit als een heel belangrijk onderwerp om aan te werken. Samen met andere belangenorganisaties in de sector zal het imago versterkt moeten worden en samen met de opleidingen moeten we zorgen voor voldoende instroom. Alleen dan kan er een gezonde arbeidsmarkt ontstaan waardoor het tekort ingelopen wordt. In het afgelopen jaar heeft de VTTE meegeschreven aan de curriculums van de opleidingen via de OSAT waarmee bereikt moet worden dat de opleidingen beter gaan aansluiten op de beroepspraktijk. Contacten met individuele opleidingen moet er voor gaan zorgen dat stageplaatsen beter ingevuld kunnen worden en dat een BBL leerweg goed geïmplementeerd kan worden.
Naast dit onderwerp zijn er tal van andere problemen waar de ondernemers in de branche mee te maken krijgen. Het overhaast invoeren van de Zero Emissie milieuzones brengt veel ondernemers in problemen. Het gaat te snel en de randvoorwaarden, beschikbare (en betaalbare) transportmiddelen en laadmogelijkheden zijn nog lang niet voorhanden. Al geruime tijd vragen wij aandacht bij de politiek voor deze kwestie en sluit de VTTE aan bij gesprekken, bijeenkomsten en TV-uitzendingen.
 
In de coronaperiode is het belang van een goede SBI code indeling duidelijk geworden. Inmiddels na corona is dat probleem nog steeds niet opgelost. Maar de SBI code is van veel meer belang dan alleen voor eventuele steunmaatregelen. Het is ook de sleutel naar een werkelijk inzicht in wat de omvang van de branche en de gehele sector eigenlijk is. Ook dit onderwerp is dus veel aandacht waard.
 
 
Continue lobby
 
Het verbeteren van het contact tussen de technisch toeleveranciers en een gezamenlijke belangenbehartiging moet er toe leiden dat meer onderwerpen aangepakt kunnen worden. Samenwerking en overleg moeten mogelijk maken dat de belangen beter afgestemd worden en dat vervolgens de lobby naar Den Haag intensiever gevoerd kan worden.
Samen met de andere belangenorganisaties in de sector zal de VTTE zich sterk maken voor een zichtbare sector die vitaal, inspirerend en duurzaam zal zijn.

 

NIEUWS

PERSBERICHT – 18 oktober 2023

Theaterproducties, congressen en festivals in gevaar

De VTTE, Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen ziet de Zero-Emissie zones te snel uitgerold worden en luidt daarom de noodklok. In het tempo waarin de regelingen uitgerold worden kunnen de bedrijven niet mee. De sector zet zich zeer in voor verduurzaming maar het moet in redelijkheid haalbaar zijn.  Lees verder