De VTTE (Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen) behartigt de belangen van de technisch toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche. Aangesloten zijn o.a. licht- en geluidsverhuurbedrijven, videoverhuurbedrijven en stroomleveranciers. De VTTE fungeert als advies- en overlegorgaan onderling én naar lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten.

logo VTTE


 

De coronacrisis en de door de overheid opgelegde beperkingen op bijeenkomsten en evenementen heeft de toeleveranciers in de evenementenbranche hard getroffen. Na twee jaar (bijna volledige) lockdowns en meerdere corona-golven heeft de branche zo goed als stil gestaan. 

De VTTE heeft op de volgende doelstellingen op de ‘corona’agenda staan:

  • De VTTE wil werken aan de zichtbaarheid van de technisch toeleveranciers in de evenementenbranche. Dit realiseert de VTTE door actief naar te buiten treden richting overheden en kamerleden en onze problematiek kenbaar te maken.
  • De VTTE wil de SBI-problematiek aankaarten bij de betreffende instanties. Ons onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de technisch toeleveranciers afhankelijk is van handmatige SBI-correcties om aanspraak te kunnen maken op de noodsteunpakketten. Bovendien blijkt het CBS daardoor niet te beschikken over relevante cijfers over de omvang van de branche en onze sector. De TOGS- en TVL-regelingen pakken nog steeds voor vele toeleveranciers ongunstig uit.
  • De VTTE pleit voor een branche-gerelateerd steunpakket tot zeker Q1 2022, en indien nodig langer, waarbij we met name onze eigen (verhuur)sector goed in kaart willen brengen. We willen dit bereiken middels het interne ledenonderzoek waaruit de noodzaak blijkt
  • De VTTE komt op voor de DGA-positie binnen de BV’s van technisch toeleveranciers. De DGA valt nu nog buiten de verwachte noodsteunregelingen.
  • De VTTE wil de economische waarde van onze sector overbrengen aan de overheid.
  • De VTTE wil haar leden informeren en adviseren n.a.v. de gesprekken met overheden.

 

NIEUWS

PERSBERICHT 9-2-2022: Evenementenbranche eist volledige opening op 11 maart 2022: lees verder