Algemene ledenvergadering en TVL-dossier

De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 21 september van 15:00 tot 16:00. De leden zullen een uitnodiging voor de Zoom-bijeenkomst ontvangen per mail.

Het is voor het bestuur van groot belang terug te horen wat de mening van de leden is over de vereniging en welke aandachtspunten er zijn voor de komende tijd. Uiteraard zullen we tijdens de vergadering ook vooruit kijken naar de situatie ná corona en agendapunten opstellen.

Op maandag 14 september van 15:00 tot 16:00 zal de VTTE een speciale Zoom-meeting opzetten waarbij leden hun TVL-problematiek kunnen aangeven. Sommige bedrijven hebben nog steeds de TVL niet aangevraagd omdat zij een ‘verkeerde’ SBI-code hebben, anderen hebben wel de aanvraag gedaan en een bezwaar ingediend. Wat is de status en welke vragen zijn er nog? De VTTE wil de problemen bij de TVL-aanvraag inventariseren om dit te bespreken met de woordvoerders economie in de Tweede Kamer. Via de mail zullen de leden hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Noodpakket 3.0 in zicht

Ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) lichten afgelopen mei het steunpakket 2.0 toe. Foto: ANP

De afgelopen twee weken heeft de VTTE zich hard ingezet om de aandacht te krijgen van de overheid. Achter de schermen heeft een delegatie van de evenementenbranche via de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform de vorm en details aangeleverd hoe dit derde noodpakket er uit zou moeten zien. De VTTE heeft hierin ook haar aandeel gehad en de kostenstructuur van de technisch toeleveranciers aangeleverd.

De actie ‘Red Alert’ welke de VTTE in Nederland heeft geïniteerd heeft de landelijke pers en politiek bereikt. De aandacht voor de hoge nood in de sector heeft gesprekken in gang gezet met de woordvoerders van Cultuur uit de Tweede Kamer, en met Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD). We hebben constructief gesproken over de wensen in dit derde steunpakket. Onderwerpen als de hoogte van de TVL, de lengte van het noodsteunpakket, het ontbreken van pandemie-verzekeringen en de nood van TOZO onder de zelfstandigen is aangekaart en lijkt nu in het derde noodpakket te worden opgenomen. Ook heeft de VTTE in samenspraak met de branche nog de laatste ‘ontbrekende’ SBI-codes doorgegeven voor de TVL-regeling (en opvolger hiervan).

De taak van de politici de komende tijd is om samen met onze input het noodsteunpakket te toetsen en daar waar nodig te verbeteren. Waarschijnlijk volgende week zal het noodpakket in details gepresenteerd worden.

Nederlandse evenementensector sluit zich aan bij Belgische “Sound of Silence”

De Nederlandse evenementensector, die sinds de uitbraak van het coronavirus half maart, samenwerkt in de Alliantie van Evenementenbouwers, heeft zich aangesloten bij het Belgische initiatief dat op maandag 10 augustus werd gelanceerd. “Sound of Silence” werd die dag gepresenteerd onder de noemer “Doorbreek de stilte, geef ons de kans om actie te  ondernemen”. De situatie in beide landen is vergelijkbaar, het is 5 over 12 voor veel bedrijven in de evenementensector.

De VTTE ondersteunt deze actie en onderstreept het belang om als een eensgezinde evenementensector een éénduidig signaal af te geven naar de overheid.

De Alliantie van Evenementenbouwers is een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment: van freelancers tot toeleveranciers, van theaters tot concertzalen, van organisatoren en theaterproducenten tot sportbonden. De gehele branche vertegenwoordigt in Nederland 100.000 banen en 7.4 miljard euro omzet. De alliantie vraagt
aandacht voor het belang van sport, cultuur en entertainment in onze samenleving. Er wordt met overheden lokaal en nationaal op constructieve wijze overlegd en gefocust op wat er allemaal, onder voorwaarden, weer WEL mogelijk is maar de huidige 1,5 meter oplossingen zijn niet levensvatbaar voor de branche. Financiële steun na 1 oktober, waarmee de branche de winter door kan komen is essentiëel.

RED ALERT 11 augustus 2020

RED ALERT #WE MAKE EVENTS

Het is VIJF VOOR TWAALF!

Op dinsdagavond 11 augustus heeft de evenementensector laten zien dat het ‘vijf voor twaalf’ is. Vanaf half maart staat de sector helemaal stil en het gemiddelde omzetverlies sindsdien komt uit op 85%. Gezonde bedrijven in de sector worstelen nu om overeind te blijven door de opgelegde 1.5m beperkingen.

Vele overheidsgebouwen zoals provinciehuizen, stadhuizen en het Binnenhof, theaters, sportlocaties, poppodia, concertgebouwen, evenementenlocaties, kerken en andere iconische plekken werden in het rood uitgelicht om aandacht te schenken aan de nijpende situatie in de evenementenbranche die door de coronamaatregelen pijnlijk tot stilstand is gebracht. De toeleveranciers droegen hun steentje bij door de meeste rode verlichting te leveren en installeren. Ook de eigen bedrijfspanden van de audiovisuele verhuurbedrijven stonden in het rode licht.

Om 21:00u gingen de lampen aan en om 23:55u ging de stekker er letterlijk en figuurlijk uit.

Het was een publieksvriendelijke actie om aan de politiek duidelijk te maken dat deze gezonde en technisch vooraanstaande sector zonder steun niet kan blijven bestaan. De gedwongen ontslagen zijn aan de orde van de dag en de 100.000 medewerkers van de sector zoeken hun heil in andere werkzaamheden en sommige goed opgeleide medewerkers zullen na de crisis welicht niet meer terugkeren in het vak.

Het doel van de actie was dat iedereen maar met name de politiek gaat begrijpen dat langer dan vijf maanden overleven alleen mogelijk is met een continuering van de steunpakketten NOW, TOZO (zónder partnertoets) en (verbeterde) TVL. De evenementenbranche was de eerste die stil werd gelegd en zal de laatste zijn die weer opgestart zal zijn.

De actie is internationaal gestart door Plasa.org in Engeland en in Nederland is het voortouw genomen door de VTTE (Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen) omdat zij met alle andere belanghebbenden in de sector het nu tijd vinden voor een krachtig signaal. Maar dan wel één waar de kracht van de sector zichtbaar in wordt: een fraai maar bloedrood plaatje.

 

Op de Facebookpagina van WijMakenEvents is een overzicht van de rode gebouwen in een foto-album opgenomen:

 

Foto’s zijn ook via deze link te bekijken: https://vtte.nl/red-alert-fotocollage/

 

 

De volgende aanmeldingen zijn binnen: red-alert-deelnemers en de gekozen locaties zijn zichtbaar op deze kaart van Nederland

Meer informatie is te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/wijmakenevents/

Voor vragen of coördinatie mail met redalert@vtte.nl

 

gebruik de volgende hashtags bij posten op sociale media (Facebook / Instagram / Twitter) #wijmakenevents #wemakeevents #redalert

 

PERSKIT, MEDIA EN DOWNLOADS RED ALERT ACTIE

> Download hier de toolkit voor perscommunicatie:  Toolkit perscommunicatie Red Alert – 11 aug 2020

> Download hier het Red Alert logo (JPG en PNG transparant): Red-Alert-logos.zip

> Download hier het Red Alert ‘Wij Doen Mee’ voor op Facebook of Instagram: WijDoenMee_FBHeader

> Download de Facebook videoclips:

Facebook tijdlijn videoclip:

Facebook story videoclip:

Onderzoek VTTE wijst op 83% omzetverlies voor evenementensector

Uit een intern ledenonderzoek van de VTTE is gebleken dat de nederlandse audiovisuele verhuurbedrijven te maken hebben met een omzetverlies van ongeveer 83% sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dit is gebaseerd op het omzetverlies sinds mid maart tot eind van het jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Nu het perspectief voor de sector ontbreekt is het nog maar de vraag of hier enige verbetering in gebracht kan worden.

In deze specifieke sector gaat jaarlijks rond de €775 miljoen euro om, werken er 5000 mensen in vast dienstverband en zijn er 15.000 freelancers afhankelijk van de circa 700 audiovisuele verhuurbedrijven in de evenementenbranche. Het verlies van arbeidsplaatsen rondom de audiovisuele verhuurders wordt geschat op een schrikbarende 16.000 op het einde van het jaar.

Vanaf de eerste opgelegde beperkingen vanuit de overheid staan de meeste audiovisuele verhuurbedrijven in de evenementenbranche volledig stil. Zij proberen de crisis te overleven met de generieke steun die de overheid biedt. Deze steun is de afgelopen tijd vooral gericht op behoud van personeel (NOW regeling), echter zijn het juist de vaste kosten die de overhand hebben bij de kapitaalintensieve bedrijven in onze sector. De VTTE zet zich dan ook hard in voor een regeling die de kosten beter ondersteunt. Ook de TVL-regeling is (voor zover nu bekend) voor een groot deel van de bedrijven niet toereikend.

Naar alle waarschijnlijkheid komt de evenementenbranche pas begin 2021 op gang en is overleven op eigen kracht een illusie, zolang het verbod op grootschalige evenementen gehandhaafd blijft.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een Factsheet.

 

VTTE sluit aan bij Alliantie van Evenementenbouwers

De VTTE sluit aan bij de Alliantie van Evenementenbouwers! De VTTE is hiermee een gesprekspartner binnen een branche-brede gespreksalliantie. De technisch toeleveranciers zijn in bijna alle sectoren binnen de evenementenbranche werkzaam en zijn hiermee onlosmakelijk verbonden met alle vormen van cultuur, sport en entertainment.
Wij willen met overheden lokaal en nationaal overleggen en focussen op wat er straks allemaal, onder voorwaarden, weer WEL mogelijk is.

VTTE nadert de 200

De vereniging groeit heel snel. De volgende mijlpaal van 200 is nu vrijwel een feit. Met een mooie, uitgebalanceerde verzameling bedrijven van groot tot klein weerspiegelt het eerste aantal ingeschreven leden goed onze variëteit en omvang. Ook qua sector, licht, geluid, video is de verdeling zeker aanwezig. We missen nog een aantal videoverhuurbedrijven maar met de acties die we daarvoor op stapel hebben staan zal ook dat rechtgetrokken worden.
Omdat de totale omvang van onze sector niet bekend is kunnen we ook nog niet aangeven waar het ledental naar toe zal groeien. Maar zeker is dat nog steeds vele bedrijven niet aangemeld zijn. Een overzicht van de leden is te vinden op: www.vtte.nl/leden

Oprichting VTTE formeel

Op maandag 25 mei is de VTTE formeel als vereniging opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur wordt gevormd door Gert-Jan Gomes, voorzitter, Remko Vossen, penningmeester en Peter Peereboom, secretaris. Daarnaast zijn Ad Gomes, Jeroen van Oirschot en Ronald Tebra ingeschreven als bestuursleden. Een belangrijke stap die op gepaste 1,5 mtr afstand gevierd is.

VTTE groeit naar meer dan 100 leden

Het aantal leden is de honderd gepasseerd!  Een branche in nood laat van zich horen.

De vereniging groeit snel. Blijkbaar onderschrijven veel ondernemers de noodzaak om zich gezamenlijk kenbaar te maken aan politiek en bestuur. Met de nieuwe steunmaatregelen in aantocht is het vreselijk belangrijk dat de branche zichtbaar is. En de VTTE zorgt daar nu al voor onder andere door het contact met de VVEM. Maar ook de acties die op stapel staan naar de pers zullen dat de komende tijd ondersteunen.
Maak uw branche kenbaar door een lidmaatschap van de VTTE. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een verenigd gezicht te laten zien. Op naar de volgende mijlpaal, 200!

 

Voorinschrijving geopend!

Wij zijn met de voorinschrijving begonnen voor de oprichting van een formele vereniging!
De VTTE zal de belangen van de technische toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche gaan behartigen. Aangesloten zullen zijn o.a. licht- en geluidsverhuurbedrijven, videoverhuurbedrijven en stroomleveranciers. De VTTE zal fungeren als advies- en overlegorgaan onderling én naar lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten.

Klik hier om u aan te melden!