Visie en missie van VTTE

Visie

VTTE ziet dat de sector een vertegenwoordiging nodig heeft. Niet alleen in deze barre tijden maar zeker ook daarna. De sector zoekt naar samenwerking, profilering en het delen van belangen.

VTTE zal voor langere tijd een agenda opstellen om het gebrek aan belangenbehartiging snel in te lopen. VTTE vertrouwt erop dat een verenigde sector een sterkere sector is die zich beter beschermt tegen invloeden van buiten én van binnen. 

Missie

VTTE zal de belangen behartigen van de branche en zich daarin beperken tot de technisch toeleveranciers voor de zakelijke, publieke en culturele evenementen. Zij stelt zich tot doel eenheid in de sector te brengen door de belangen zorgvuldig te vertegenwoordigen. Zij doet dit extern door een sterke lobby richting overheid en intern door het opstellen van een gedragscode voor de aangesloten bedrijven. De code kan onderschreven worden door de leden. Zij verkrijgen hiermee een keurmerk waar klanten van de sector hun keuze op kunnen baseren.