Partners

De VTTE heeft aansluiting gezocht bij de publieke evenementen en festivals via de VVEM en de Alliantie van Evenementenbouwers.
Alle details m.b.t. het lidmaatschap tot de VVEM kunt u hier nalezen.

De VTTE heeft aansluiting bij de culturele sector via Kunsten ’92.

Daarnaast is de VTTE partner van ONL (Ondernemend Nederland)