Partners

De VTTE heeft aansluiting gezocht bij het overleg binnen de evenementenbranche via de Alliantie van Evenementenbouwers.
Alle details m.b.t. de Alliantie u hier nalezen.

Voor een gezamenlijke aanpak van de coronacrisis heeft de VTTE (tevens mede-oprichter) de ETC in het leven geroepen; het Evenementen Toeleveranciers Collectief dat als overlegorgaan binnen de sector specifiek de belangen van alle toeleveranciers behartigt.

De VTTE heeft aansluiting bij de culturele sector via Kunsten ’92.

Daarnaast is de VTTE partner van ONL (Ondernemend Nederland)