VTTE sluit aan bij Alliantie van Evenementenbouwers

De VTTE sluit aan bij de Alliantie van Evenementenbouwers! De VTTE is hiermee een gesprekspartner binnen een branche-brede gespreksalliantie. De technisch toeleveranciers zijn in bijna alle sectoren binnen de evenementenbranche werkzaam en zijn hiermee onlosmakelijk verbonden met alle vormen van cultuur, sport en entertainment.
Wij willen met overheden lokaal en nationaal overleggen en focussen op wat er straks allemaal, onder voorwaarden, weer WEL mogelijk is.