Onderzoek VTTE wijst op 83% omzetverlies voor evenementensector

Uit een intern ledenonderzoek van de VTTE is gebleken dat de nederlandse audiovisuele verhuurbedrijven te maken hebben met een omzetverlies van ongeveer 83% sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dit is gebaseerd op het omzetverlies sinds mid maart tot eind van het jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Nu het perspectief voor de sector ontbreekt is het nog maar de vraag of hier enige verbetering in gebracht kan worden.

In deze specifieke sector gaat jaarlijks rond de €775 miljoen euro om, werken er 5000 mensen in vast dienstverband en zijn er 15.000 freelancers afhankelijk van de circa 700 audiovisuele verhuurbedrijven in de evenementenbranche. Het verlies van arbeidsplaatsen rondom de audiovisuele verhuurders wordt geschat op een schrikbarende 16.000 op het einde van het jaar.

Vanaf de eerste opgelegde beperkingen vanuit de overheid staan de meeste audiovisuele verhuurbedrijven in de evenementenbranche volledig stil. Zij proberen de crisis te overleven met de generieke steun die de overheid biedt. Deze steun is de afgelopen tijd vooral gericht op behoud van personeel (NOW regeling), echter zijn het juist de vaste kosten die de overhand hebben bij de kapitaalintensieve bedrijven in onze sector. De VTTE zet zich dan ook hard in voor een regeling die de kosten beter ondersteunt. Ook de TVL-regeling is (voor zover nu bekend) voor een groot deel van de bedrijven niet toereikend.

Naar alle waarschijnlijkheid komt de evenementenbranche pas begin 2021 op gang en is overleven op eigen kracht een illusie, zolang het verbod op grootschalige evenementen gehandhaafd blijft.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een Factsheet.