Noodpakket 3.0 in zicht

Ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) lichten afgelopen mei het steunpakket 2.0 toe. Foto: ANP

De afgelopen twee weken heeft de VTTE zich hard ingezet om de aandacht te krijgen van de overheid. Achter de schermen heeft een delegatie van de evenementenbranche via de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform de vorm en details aangeleverd hoe dit derde noodpakket er uit zou moeten zien. De VTTE heeft hierin ook haar aandeel gehad en de kostenstructuur van de technisch toeleveranciers aangeleverd.

De actie ‘Red Alert’ welke de VTTE in Nederland heeft geïniteerd heeft de landelijke pers en politiek bereikt. De aandacht voor de hoge nood in de sector heeft gesprekken in gang gezet met de woordvoerders van Cultuur uit de Tweede Kamer, en met Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD). We hebben constructief gesproken over de wensen in dit derde steunpakket. Onderwerpen als de hoogte van de TVL, de lengte van het noodsteunpakket, het ontbreken van pandemie-verzekeringen en de nood van TOZO onder de zelfstandigen is aangekaart en lijkt nu in het derde noodpakket te worden opgenomen. Ook heeft de VTTE in samenspraak met de branche nog de laatste ‘ontbrekende’ SBI-codes doorgegeven voor de TVL-regeling (en opvolger hiervan).

De taak van de politici de komende tijd is om samen met onze input het noodsteunpakket te toetsen en daar waar nodig te verbeteren. Waarschijnlijk volgende week zal het noodpakket in details gepresenteerd worden.