PERSBERICHT TWEEDE LOCKDOWN

Gisteravond zijn de nieuwe maatregelen aangekondigd en de technisch toeleveranciers van de evenementen en de cultuur reageren met begrip ten aanzien van de noodzaak van maatregelen maar stellen gelijk de vraag hoe zij dit moeten overleven.
Hoe denkt de overheid steun te bieden aan een sector die gezond was voor de crisis maar nu na 7 maanden op de rand van faillissement staat. Begrip voor het stellen van maatregelen is er zeker maar de consequenties van de maatregelen worden klaarblijkelijk niet volledig overzien.
De maatregelen gelden voor vier weken en worden daarna wellicht verlengd als dat nodig blijkt. Ondertussen zal de sector met een gemiddelde omzetdaling van 85% maar moeten zien hoe zij dit overleeft. De enige mogelijkheid daartoe is als de overheid een zwaarder steunpakket specifiek voor de cultuur- en evenementensectoren aanreikt en de werkelijke verliezen voor haar rekening neemt. Nu alle bedrijven hun uiterste best hebben gedaan veilig te werken is het ondenkbaar dat zij nog meer verliezen zelf zouden moeten en kunnen compenseren. De mogelijkheid om een bedrijf in winterslaap te brengen zou onderdeel van het pakket moeten zijn.

De toeleveranciers maken deel uit van een keten die loopt van de producenten tot aan de ZZP’ers en werknemers van de bedrijven aan het andere eind van de keten. De hele keten wordt geraakt door de maatregelen en zal omvallen als zij niet specifiek gesteund wordt. In dat geval zijn er komend jaar geen festivals, evenementen en theatervoorstellingen meer. Om dit te voorkomen zal er naast financiële steun voor de sectoren ook een aparte routekaart geformuleerd moeten worden die juist de zwaarst getroffen sectoren perspectief gaat bieden. De validering door de overheid van de evenementen- en theaterprotocollen zal daar deel van uit moeten maken zodat we na de gedeeltelijke lockdown direct en veilig aan de slag te kunnen.