Categorie: Geen categorie

VTTE sluit aan bij Alliantie van Evenementenbouwers

De VTTE sluit aan bij de Alliantie van Evenementenbouwers! De VTTE is hiermee een gesprekspartner binnen een branche-brede gespreksalliantie. De technisch toeleveranciers zijn in bijna alle sectoren binnen de evenementenbranche werkzaam en zijn hiermee onlosmakelijk verbonden met alle vormen van cultuur, sport en entertainment.
Wij willen met overheden lokaal en nationaal overleggen en focussen op wat er straks allemaal, onder voorwaarden, weer WEL mogelijk is.

VTTE nadert de 200

De vereniging groeit heel snel. De volgende mijlpaal van 200 is nu vrijwel een feit. Met een mooie, uitgebalanceerde verzameling bedrijven van groot tot klein weerspiegelt het eerste aantal ingeschreven leden goed onze variëteit en omvang. Ook qua sector, licht, geluid, video is de verdeling zeker aanwezig. We missen nog een aantal videoverhuurbedrijven maar met de acties die we daarvoor op stapel hebben staan zal ook dat rechtgetrokken worden.
Omdat de totale omvang van onze sector niet bekend is kunnen we ook nog niet aangeven waar het ledental naar toe zal groeien. Maar zeker is dat nog steeds vele bedrijven niet aangemeld zijn. Een overzicht van de leden is te vinden op: www.vtte.nl/leden

Oprichting VTTE formeel

Op maandag 25 mei is de VTTE formeel als vereniging opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur wordt gevormd door Gert-Jan Gomes, voorzitter, Remko Vossen, penningmeester en Peter Peereboom, secretaris. Daarnaast zijn Ad Gomes, Jeroen van Oirschot en Ronald Tebra ingeschreven als bestuursleden. Een belangrijke stap die op gepaste 1,5 mtr afstand gevierd is.

VTTE groeit naar meer dan 100 leden

Het aantal leden is de honderd gepasseerd!  Een branche in nood laat van zich horen.

De vereniging groeit snel. Blijkbaar onderschrijven veel ondernemers de noodzaak om zich gezamenlijk kenbaar te maken aan politiek en bestuur. Met de nieuwe steunmaatregelen in aantocht is het vreselijk belangrijk dat de branche zichtbaar is. En de VTTE zorgt daar nu al voor onder andere door het contact met de VVEM. Maar ook de acties die op stapel staan naar de pers zullen dat de komende tijd ondersteunen.
Maak uw branche kenbaar door een lidmaatschap van de VTTE. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een verenigd gezicht te laten zien. Op naar de volgende mijlpaal, 200!

 

Voorinschrijving geopend!

Wij zijn met de voorinschrijving begonnen voor de oprichting van een formele vereniging!
De VTTE zal de belangen van de technische toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche gaan behartigen. Aangesloten zullen zijn o.a. licht- en geluidsverhuurbedrijven, videoverhuurbedrijven en stroomleveranciers. De VTTE zal fungeren als advies- en overlegorgaan onderling én naar lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten.

Klik hier om u aan te melden!