Categorie: Geen categorie

The Show Must Go On

 

‘The Show Must Go On!’

De evenementenbranche slaat alarm! 

Nu de evenementenbranche nog steeds stil staat en de vooruitzichten nog onduidelijk zijn, laat de de gehele evenementenbranche van zich horen met een brede campagne om aandacht te vragen voor de financiële nood binnen de sector.

Er wordt aandacht gevraagd bij de overheid voor o.a.:
Testevenementen. Deze testevenementen staan wel in de planning, maar zouden volgens de overheid pas mogelijk zijn als het stadium ‘waakzaam’ is bereikt. Dat is te laat, want we willen juist nú deze testevenementen laten plaatsvinden zodat we bij het bereiken van stadium ‘waakzaam’ meteen veilig open kunnen.
Extra steunmaatregelen. Over de gehele evenementenbranche wo
– Op korte termijn duidelijkheid en perspectief krijgen middels een duidelijke routekaart. De branche wil plannen en knopen doorhakken voor het komend evenementenjaar.

Vanuit de Alliantie van Evenementenbouwers zijn de fracties in de Tweede Kamer aangeschreven middels deze brief.

De actie wordt ondersteund door het Metropole orkest dat, ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan vorige week, samen met DI-RECT zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir, een cover opnam van het nummer van Queen ‘The show must go on’.
De bijbehorende videoclip laat, heel treffend, beelden zien van lege theaters, podia en concertzalen.

Op de sociale media kanalen, maar ook op grote LEDschermen van evenementenlocaties zal de hashtag en videoclip zichtbaar zijn.

#theshowmustgoon #AlliantievanEvenementenbouwers #EventPlatform #FieldlabEvenementen #VTTE #TVD #FOH #VVEM #ETC

PERSBERICHT Evenementen Toeleveranciers Collectief

 

PERSBERICHT 30 NOVEMBER 2020

Het Evenementen Toeleveranciers Collectief [ETC] luidt de noodklok.

De evenementenbranche staat ‘in brand’!
De bedrijven in de evenementensector zijn door de overheidsmaatregelen ‘in brand gezet’ om in het algemeen belang de coronacrisis te bezweren. Dit begrijpen we, maar dan moet er vanuit de overheid wel volledige steun komen om deze ‘brand’ te blussen.

Evenementen Toeleveranciers Collectief (ETC)
Nu de crisis voorduurt en de stip aan de horizon voor de evenementenbranche uitblijft, hebben diverse evenemententoeleveranciers brancheverenigingen zich genoodzaakt gevoeld zich te verenigen om de gezamenlijke pijnpunten nóg beter in beeld te brengen, binnen het ‘Evenementen Toeleveranciers Collectief [ECT]. In dit collectief zijn verenigd
Front of House suppliers [FOH]
Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven [TVD]
Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen [VTTE]

De ETC roept op tot:
* Een snelle totstandkoming van Evenementenbranchemodule
Met de openstelling van de TVL Q4 2020 móeten de bedrijven weten voor de beste regeling is om aan te vragen; de TVLQ4 2020, of de Evenementen Branche Module. Men tast hiervoor nu volledig in het duister.
* Verbreding TVL Q4 2020
Het moet mogelijk gemaakt worden dat wanneer bedrijven meerdere goedgekeurde SBI-codes hebben, men op basis van waar het omzetverlies zit, kan kiezen voor de secundaire code en niet dat de hoofdcode automatisch van toepassing is. In de eerste code zit soms niet het omzetverlies.
* Plafond TVL-regeling
Het plafond voor de grote kapitaalsintensieve bedrijven van €30.000,- per maand dat nu opgenomen is in de TVL-regeling moet eraf. Door dit plafond krijgen deze bedrijven té weinig steun om voort te blijven bestaan.
* Geen NOW3 boetes voor bedrijven die op verzoek van overheid reorganiseren
Wanneer in de NOW3 de indirecte boetebepaling in stand wordt gehouden, worden ondernemers met een lagere loonsom dan de referentieperiode zeer hard getroffen.
Het gevolg is dat bedrijven verder moeten saneren om te overleven, waardoor de banen die er nu nog zijn alsnog verloren zullen gaan.

De nood van de bedrijven is enorm hoog. Het water stond aan de lippen, ging vervolgens over de lippen, en nu dreigt men te verdrinken. We luiden daarom gezamenlijk met grote bellen de noodklok. Wij, de evenemententoeleveranciers, zijn dé ruggengraat van de evenementensector en maken een zeer belangrijk deel uit in deze keten.
Al deze bedrijven zitten sinds 15 maart in een volledige lockdown en hebben hun bijdrage gedaan. Nu wordt het tijd voor volledige compensatie van alle loonkosten en vasten lasten zodat deze bedrijven kunnen blijven voortbestaan.

Het persbericht in PDF is hier te downloaden.

VTTE in gesprek met de RVO

SBI PROBLEMATIEK TVL1

De VTTE is in gesprek met de RVO over de aanhoudende SBI-problematiek onder de VTTE-leden en afwijzingen van bezwaarschriften op toekenningen en afwijzingen van TVL1.

Al sinds de TOGS aangevraagd kon worden hebben diverse leverancier binnen de VTTE problemen door de incorrecte SBI-codes die op hun KvK-inschrijving stond op peildatum 15 maart 2020.
Terwijl door aanpassingen bij de TOGS bijna iedereen alsnog een toekenning kreeg voor steun, is het bij de TVL-regeling stukken lastiger gebleken sinds er onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en nevencodes. De meeste toeleveranciers geven aan dat de huidige bekende hoofd SBI-codes onjuist zijn. Wijzigen hiervan is heel lastig gebleken en vooral de uitvoeringsinstantie RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) houdt vast aan peildatum 15 maart 2020.

De VTTE zet zich al sinds het prille begin in om de SBI-problemen voor de toeleveranciers op te lossen.

PERSBERICHT TWEEDE LOCKDOWN

Gisteravond zijn de nieuwe maatregelen aangekondigd en de technisch toeleveranciers van de evenementen en de cultuur reageren met begrip ten aanzien van de noodzaak van maatregelen maar stellen gelijk de vraag hoe zij dit moeten overleven.
Hoe denkt de overheid steun te bieden aan een sector die gezond was voor de crisis maar nu na 7 maanden op de rand van faillissement staat. Begrip voor het stellen van maatregelen is er zeker maar de consequenties van de maatregelen worden klaarblijkelijk niet volledig overzien.
De maatregelen gelden voor vier weken en worden daarna wellicht verlengd als dat nodig blijkt. Ondertussen zal de sector met een gemiddelde omzetdaling van 85% maar moeten zien hoe zij dit overleeft. De enige mogelijkheid daartoe is als de overheid een zwaarder steunpakket specifiek voor de cultuur- en evenementensectoren aanreikt en de werkelijke verliezen voor haar rekening neemt. Nu alle bedrijven hun uiterste best hebben gedaan veilig te werken is het ondenkbaar dat zij nog meer verliezen zelf zouden moeten en kunnen compenseren. De mogelijkheid om een bedrijf in winterslaap te brengen zou onderdeel van het pakket moeten zijn.

De toeleveranciers maken deel uit van een keten die loopt van de producenten tot aan de ZZP’ers en werknemers van de bedrijven aan het andere eind van de keten. De hele keten wordt geraakt door de maatregelen en zal omvallen als zij niet specifiek gesteund wordt. In dat geval zijn er komend jaar geen festivals, evenementen en theatervoorstellingen meer. Om dit te voorkomen zal er naast financiële steun voor de sectoren ook een aparte routekaart geformuleerd moeten worden die juist de zwaarst getroffen sectoren perspectief gaat bieden. De validering door de overheid van de evenementen- en theaterprotocollen zal daar deel van uit moeten maken zodat we na de gedeeltelijke lockdown direct en veilig aan de slag te kunnen.

Aanpassingen in het derde noodpakket: TOZO en TVL moet anders

Op donderdag 24 september is het debat gepland over het langverwachte derde noodpakket. De VTTE heeft de afgelopen weken de ontwikkelingen hierin gevolgd en kan zich grotendeels vinden in de noodsteunmaatregelen in het derde pakket, op enkele cruciale details na.

De VTTE vertegenwoordigt een groep van 250 toeleverancierbedrijven in de evenementenbranche. De helft hiervan is éénmanszaak of VOF en zou gebruik kunnen maken van de TOZO-regeling, echter komt niet meer in aanmerking door de partner- en vermogenstoets, hetgeen een groot aantal ondernemers tot wanhoop drijft.

Middels een email aan de kamerleden pleit de VTTE voor een wijziging in de TOZO-regeling: TOZO 3 zou gelijk moeten zijn aan TOZO 1 zodat gezonde bedrijven in de evenementenbranche kunnen overleven tot de dag dat we weer met zijn allen kunnen genieten van evenementen, voorstelingen en festivals.

O ja, de TOZO – die meestal geassocieerd wordt met enkel freelancers – is er dus degelijk óók voor ondernemers met een fysiek eigen bedrijf.. Ondernemers zonder, maar ook mét personeel, pand en bedrijfsinventaris. Laat het duidelijk zijn dat deze ondernemers niet zomaar gevraagd kan worden om uit het vak te stappen of om te scholen. Het bedrijfskapitaal zit vast, en kan niet ingewisseld worden voor contanten om een andere business op te starten. De TOZO-1 regeling biedt hier een goede uitweg voor de ondernemer om het bedrijf te redden en de winter te overleven.

Daarnaast pleit de VTTE voor een mogelijkheid om seizoensgebonden bedrijven de mogelijkheid te bieden om hun referentiemaanden in de TVL-aanvraag vanuit een maandgemiddelde over de periode maart 2019 tot maart 2020 te kunnen aanleveren. Middels een  tweede email aan kamerleden is dit vandaag ook nog kenbaar gemaakt.

 

Algemene ledenvergadering en TVL-dossier

De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 21 september van 15:00 tot 16:00. De leden zullen een uitnodiging voor de Zoom-bijeenkomst ontvangen per mail.

Het is voor het bestuur van groot belang terug te horen wat de mening van de leden is over de vereniging en welke aandachtspunten er zijn voor de komende tijd. Uiteraard zullen we tijdens de vergadering ook vooruit kijken naar de situatie ná corona en agendapunten opstellen.

Op maandag 14 september van 15:00 tot 16:00 zal de VTTE een speciale Zoom-meeting opzetten waarbij leden hun TVL-problematiek kunnen aangeven. Sommige bedrijven hebben nog steeds de TVL niet aangevraagd omdat zij een ‘verkeerde’ SBI-code hebben, anderen hebben wel de aanvraag gedaan en een bezwaar ingediend. Wat is de status en welke vragen zijn er nog? De VTTE wil de problemen bij de TVL-aanvraag inventariseren om dit te bespreken met de woordvoerders economie in de Tweede Kamer. Via de mail zullen de leden hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Noodpakket 3.0 in zicht

Ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) lichten afgelopen mei het steunpakket 2.0 toe. Foto: ANP

De afgelopen twee weken heeft de VTTE zich hard ingezet om de aandacht te krijgen van de overheid. Achter de schermen heeft een delegatie van de evenementenbranche via de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform de vorm en details aangeleverd hoe dit derde noodpakket er uit zou moeten zien. De VTTE heeft hierin ook haar aandeel gehad en de kostenstructuur van de technisch toeleveranciers aangeleverd.

De actie ‘Red Alert’ welke de VTTE in Nederland heeft geïniteerd heeft de landelijke pers en politiek bereikt. De aandacht voor de hoge nood in de sector heeft gesprekken in gang gezet met de woordvoerders van Cultuur uit de Tweede Kamer, en met Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD). We hebben constructief gesproken over de wensen in dit derde steunpakket. Onderwerpen als de hoogte van de TVL, de lengte van het noodsteunpakket, het ontbreken van pandemie-verzekeringen en de nood van TOZO onder de zelfstandigen is aangekaart en lijkt nu in het derde noodpakket te worden opgenomen. Ook heeft de VTTE in samenspraak met de branche nog de laatste ‘ontbrekende’ SBI-codes doorgegeven voor de TVL-regeling (en opvolger hiervan).

De taak van de politici de komende tijd is om samen met onze input het noodsteunpakket te toetsen en daar waar nodig te verbeteren. Waarschijnlijk volgende week zal het noodpakket in details gepresenteerd worden.

Nederlandse evenementensector sluit zich aan bij Belgische “Sound of Silence”

De Nederlandse evenementensector, die sinds de uitbraak van het coronavirus half maart, samenwerkt in de Alliantie van Evenementenbouwers, heeft zich aangesloten bij het Belgische initiatief dat op maandag 10 augustus werd gelanceerd. “Sound of Silence” werd die dag gepresenteerd onder de noemer “Doorbreek de stilte, geef ons de kans om actie te  ondernemen”. De situatie in beide landen is vergelijkbaar, het is 5 over 12 voor veel bedrijven in de evenementensector.

De VTTE ondersteunt deze actie en onderstreept het belang om als een eensgezinde evenementensector een éénduidig signaal af te geven naar de overheid.

De Alliantie van Evenementenbouwers is een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment: van freelancers tot toeleveranciers, van theaters tot concertzalen, van organisatoren en theaterproducenten tot sportbonden. De gehele branche vertegenwoordigt in Nederland 100.000 banen en 7.4 miljard euro omzet. De alliantie vraagt
aandacht voor het belang van sport, cultuur en entertainment in onze samenleving. Er wordt met overheden lokaal en nationaal op constructieve wijze overlegd en gefocust op wat er allemaal, onder voorwaarden, weer WEL mogelijk is maar de huidige 1,5 meter oplossingen zijn niet levensvatbaar voor de branche. Financiële steun na 1 oktober, waarmee de branche de winter door kan komen is essentiëel.

RED ALERT 11 augustus 2020

RED ALERT #WE MAKE EVENTS

Het is VIJF VOOR TWAALF!

Op dinsdagavond 11 augustus heeft de evenementensector laten zien dat het ‘vijf voor twaalf’ is. Vanaf half maart staat de sector helemaal stil en het gemiddelde omzetverlies sindsdien komt uit op 85%. Gezonde bedrijven in de sector worstelen nu om overeind te blijven door de opgelegde 1.5m beperkingen.

Vele overheidsgebouwen zoals provinciehuizen, stadhuizen en het Binnenhof, theaters, sportlocaties, poppodia, concertgebouwen, evenementenlocaties, kerken en andere iconische plekken werden in het rood uitgelicht om aandacht te schenken aan de nijpende situatie in de evenementenbranche die door de coronamaatregelen pijnlijk tot stilstand is gebracht. De toeleveranciers droegen hun steentje bij door de meeste rode verlichting te leveren en installeren. Ook de eigen bedrijfspanden van de audiovisuele verhuurbedrijven stonden in het rode licht.

Om 21:00u gingen de lampen aan en om 23:55u ging de stekker er letterlijk en figuurlijk uit.

Het was een publieksvriendelijke actie om aan de politiek duidelijk te maken dat deze gezonde en technisch vooraanstaande sector zonder steun niet kan blijven bestaan. De gedwongen ontslagen zijn aan de orde van de dag en de 100.000 medewerkers van de sector zoeken hun heil in andere werkzaamheden en sommige goed opgeleide medewerkers zullen na de crisis welicht niet meer terugkeren in het vak.

Het doel van de actie was dat iedereen maar met name de politiek gaat begrijpen dat langer dan vijf maanden overleven alleen mogelijk is met een continuering van de steunpakketten NOW, TOZO (zónder partnertoets) en (verbeterde) TVL. De evenementenbranche was de eerste die stil werd gelegd en zal de laatste zijn die weer opgestart zal zijn.

De actie is internationaal gestart door Plasa.org in Engeland en in Nederland is het voortouw genomen door de VTTE (Vereniging van Technisch Toeleveranciers Evenementen) omdat zij met alle andere belanghebbenden in de sector het nu tijd vinden voor een krachtig signaal. Maar dan wel één waar de kracht van de sector zichtbaar in wordt: een fraai maar bloedrood plaatje.

 

Op de Facebookpagina van WijMakenEvents is een overzicht van de rode gebouwen in een foto-album opgenomen:

 

Foto’s zijn ook via deze link te bekijken: https://vtte.nl/red-alert-fotocollage/

 

 

De volgende aanmeldingen zijn binnen en zichtbaar gemaakt op deze kaart van Nederland

Meer informatie is te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/wijmakenevents/

Voor vragen of coördinatie mail met redalert@vtte.nl

 

gebruik de volgende hashtags bij posten op sociale media (Facebook / Instagram / Twitter) #wijmakenevents #wemakeevents #redalert

 

PERSKIT, MEDIA EN DOWNLOADS RED ALERT ACTIE

> Download hier de toolkit voor perscommunicatie:  Toolkit perscommunicatie Red Alert – 11 aug 2020

> Download hier het Red Alert logo (JPG en PNG transparant): Red-Alert-logos.zip

> Download hier het Red Alert ‘Wij Doen Mee’ voor op Facebook of Instagram: WijDoenMee_FBHeader

> Download de Facebook videoclips:

Facebook tijdlijn videoclip:

Facebook story videoclip:

Onderzoek VTTE wijst op 83% omzetverlies voor evenementensector

Uit een intern ledenonderzoek van de VTTE is gebleken dat de nederlandse audiovisuele verhuurbedrijven te maken hebben met een omzetverlies van ongeveer 83% sinds het uitbreken van de coronacrisis. Dit is gebaseerd op het omzetverlies sinds mid maart tot eind van het jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Nu het perspectief voor de sector ontbreekt is het nog maar de vraag of hier enige verbetering in gebracht kan worden.

In deze specifieke sector gaat jaarlijks rond de €775 miljoen euro om, werken er 5000 mensen in vast dienstverband en zijn er 15.000 freelancers afhankelijk van de circa 700 audiovisuele verhuurbedrijven in de evenementenbranche. Het verlies van arbeidsplaatsen rondom de audiovisuele verhuurders wordt geschat op een schrikbarende 16.000 op het einde van het jaar.

Vanaf de eerste opgelegde beperkingen vanuit de overheid staan de meeste audiovisuele verhuurbedrijven in de evenementenbranche volledig stil. Zij proberen de crisis te overleven met de generieke steun die de overheid biedt. Deze steun is de afgelopen tijd vooral gericht op behoud van personeel (NOW regeling), echter zijn het juist de vaste kosten die de overhand hebben bij de kapitaalintensieve bedrijven in onze sector. De VTTE zet zich dan ook hard in voor een regeling die de kosten beter ondersteunt. Ook de TVL-regeling is (voor zover nu bekend) voor een groot deel van de bedrijven niet toereikend.

Naar alle waarschijnlijkheid komt de evenementenbranche pas begin 2021 op gang en is overleven op eigen kracht een illusie, zolang het verbod op grootschalige evenementen gehandhaafd blijft.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een Factsheet.