Categorie: Geen categorie

PERSBERICHT – 9 februari 2022


Het Evenementen Toeleveranciers Collectief (ETC) mist perspectief en eist heropening van de sector uiterlijk 11 maart 2022 en bij annulering door de overheid 100% vergoeding van ATE- en TRSEC-regeling
Na 2 jaar hebben evenemententoeleveranciers er genoeg van. Het feit dat ze geen idee hebben wat hun toekomstperspectief is, is niet meer aanvaardbaar. De overheid moet nu de sector duidelijkheid geven en per 11 maart de sector open durven te stellen. Perspectief voor de sector is noodzakelijk om te kunnen overleven.

De medische noodzaak, waar het in de basis allemaal om draaide, is er inmiddels niet meer en evenementen moeten daarom volledig worden vrijgegeven en opengesteld, zonder enige beperking op bezoekersaantallen en zonder 1,5 m afstand of verplichte zitplaatsen, zodat festivals, evenementen en feesten weer kunnen plaatsvinden. Het is niet meer verkoopbaar dat onze branche nog steeds gesloten is. Het draagvlak voor deze zwaarwegende maatregelen is volledig verdwenen!
Daarnaast roept het ETC de overheid op om de in het leven geroepen regelingen TRSEC (Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19) en de ATE (Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen) per direct aan te passen. Deze regelingen zouden de evenementensector moeten helpen. Echter met de voorwaarden, zoals deze nu gesteld zijn, is het eigen risico voor organisatoren veel te groot. Organisatoren hebben niet meer de reserves om 10% of 20% risico te dragen.
De voorwaarden hiervoor zijn bij annulering vanuit overheidswege dat:
• in Q1 2022 organisatoren 10% van de annuleringskosten zelf moeten betalen;
• vanaf Q2 2022 organisatoren zelfs 20% van de annuleringskosten zelf moeten betalen.
Met deze invulling van de regelingen durven vele organisatoren geen overeenkomsten te sluiten met toeleveranciers, omdat zij financieel niet bij machte zijn om dit risico te lopen. De TRSEC en de ATE zijn in basis goede regelingen die goed zouden kunnen werken. Alleen doordat de branche al 2 jaar bijna volledig gesloten is, heeft niemand meer het vet op de botten om deze risico’s te dragen. De regeling moet per direct opgetrokken worden naar 100% vergoeding. Wanneer de vergoeding bij annulering door overheidsmaatregelen op 100% wordt gezet kan de evenementensector veilig en verantwoord starten met de voorbereidingen van de evenementen. Evenementen waar de maatschappij zo’n enorme behoefte aan heeft!
Organisatoren en evenemententoeleveranciers hebben elkaar keihard nodig. Zeker nu. Echter met deze risico’s wordt het herstelvermogen van de branche en de relatie tussen organisatoren en evenemententoeleveranciers enorm onder druk gezet. Organisatoren willen voorbereiden en geen overeenkomsten sluiten, waardoor toeleveranciers niet kunnen starten met voorbereidingen door niet gesloten overeenkomsten.
Sinds 10 maart 2020 zit de evenementensector in een bijna volledige lockdown, en dus ook de evenemententoeleveranciers. Zij hebben hun bijdrage voor de maatschappij nu meer dan gedaan. Nu wordt het tijd dat de overheid haar verantwoording neemt en de sector volledig heropent per 11 maart 2022.

Bekijk hier het persbericht in PDF

Nog even geduld A.U.B.

De persconferentie van 14 januari 2022 gaf helaas weer geen helder vooruitzicht voor de evenementenbranche. De boodschap was: ‘nog even geduld aub…’
De evenementensector mag gewoon weer achteraan gaan staan. ‘Waarschijnlijk‘ horen we over 10 dagen wat er meer mogelijk zal zijn, maar ook over dat moment was tussen de regels te horen dat het dan in kleine stappen zal gaan. Er wordt wederom veel geduld gevraagd aan de toeleveranciers in de evenementenbranche.
De economische schade is enorm, en veel ondernemers gaan emotioneel gebukt onder deze maatregelen de volgende periode in. Zonder vooruitzicht zal er niks georganiseerd (kunnen) worden en blijven opdrachten uit.

Voorzitter Gert-Jan Gomes: “Afgelopen jaar heb ik met mijn bedrijf in de evenementensector gewerkt van 1 juli tot 9 juli en van 25 september tot 12 november. Dat zijn slechts 58 dagen. En vergeet niet dat de evenementen die plaatsvonden met beperkte capaciteit waren en daardoor de budgetten minder waren”

De onvrede onder veel toeleveranciers is hoog. Het gemis van een duidelijk stappenplan houdt de evenementenbranche in de houdgreep. Eén ding is dan wel weer vrijwel zeker; de evenementenbranche gaat pas weer als laatste open.

 

Het jaar eindigt zoals het begon

We eindigen het jaar precies zo als we het begonnen zijn, in een volledige lockdown.

Het lijkt erop dat we in een jaar niets opgeschoten zijn. De discussies in de politiek zijn in een jaar niet veel veranderd. In de maatschappij zijn de discussies wel veranderd. De rek is er duidelijk uit en het verzet groeit. Ook in het bedrijfsleven is de rek er uit alleen ontbreekt het aan instrumenten om het verzet vorm te geven. De cultuursector wordt hard getroffen door de maatregelen en heeft geen enkele mogelijkheid invloed te hebben op de oplossingen. Natuurlijk wordt er binnen verschillende belangenverenigingen stevig gediscussieerd over met name hoe de steunpakketten vorm gegeven moeten worden maar verder dan een persbericht lijkt het niet te komen.

Ondertussen klinkt steeds duidelijker de roep om transitie van arbeid naar sectoren die op dit moment juist een enorme vraag naar personeel hebben. Macro-economisch gezien een kille maar juiste constatering. Het klinkt daarbij als een logische, noodzakelijke stap op weg naar een oplossing voor de pandemie. Getroffen sectoren worden ontzien en sterke sectoren worden geholpen. Maar juist onze cultuursector is daarvan zwaar de dupe. Op de lange termijn is dit geen oplossing.

In het afgelopen jaar hebben veel freelancers, zzp’ers en uiteindelijk ook vaste medewerkers het veld verlaten. Zij kiezen, bewust of gedwongen, voor een toekomst buiten de sector. Veelal komen ze in aanpalende sectoren terecht waarbij het werk natuurlijk nooit zo leuk is als in onze passie gedreven cultuursector maar de voorwaarden, salaris en arbeidsvoorwaarden zijn doorgaans aantrekkelijker dan in de cultuur. Voorheen woog de passie sterk op tegen de betere voorwaarden elders maar in deze periode helpen de betere voorwaarden om definitief te kiezen voor het andere werk. Samen met het steeds dwingender advies om ander werk te zoeken vanuit macro economisch perspectief kan dit de nekslag voor de sector betekenen. Het voortdurend gebrek aan perspectief vanuit de overheid op een herstel na corona leidt er toe dat de instroom in de sector óók onder druk staat. Opleidingen zien dat inmiddels al een jaar gebeuren. Aanmeldingen voor opleidingen nemen zienderogen af.

Zonder gekwalificeerd personeel zal de sector niet meer volledig open kunnen als die mogelijkheid zich weer aan dient. Alle steunmaatregelen ten spijt zullen in die situatie de producenten, gezelschappen en organisaties alsnog tot stilstand komen omdat er simpelweg te weinig mensen zijn die nog in onze sector willen werken.

Voor een flink deel heeft de sector deze situatie aan zichzelf te danken. Kortzichtig bezuinigen op de inkoop, of het nu gaat om personeel of materiaal en apparatuur, heeft geleid tot een hele schrale sector waarin het rendement van de opdrachtgevers leidend lijkt te zijn in plaats het belang van een gezonde sector waar in alle geledingen een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is. Naast slechte betalingen van het personeel zijn de toeleveranciers al decennia de sluitpost op de begrotingen van evenementen, theater en festivals. Inmiddels is wel duidelijk dat de pandemie aan die kant van de sector veel zwaardere gevolgen heeft dan aan de kant van de opdrachtgevers die over het algemeen beter profiteren van de steun maatregelen. Zeker de zzp’ers, die eerder dé oplossing geacht werden voor de sector, zijn nu heel slecht af. De steunmaatregelen kennen allerlei voorwaarden die voor hun niet tot een reële oplossing leiden. Juist zij zullen nu als wendbare zelfstandige voor een andere werkkring kiezen.

De cultuursector kijkt uit naar het rapport over het trickle-down effect. Minister van Engelshoven heeft veel geld in de sector gestoken en daarbij gekozen het geld als het ware van boven af in de sector te gieten in de veronderstelling dat een deel van het geld uiteindelijk wel bij het personeel en de zzp’ers terecht zal komen. Inmiddels is wel duidelijk dat het geld daar juist niet terecht is gekomen. Veel gezelschappen, theaters en producenten hebben er voor gekozen het geld aan te wenden voor versterking van hun eigen positie en zelfs te investeren in materiaal en apparatuur. Het personeel is massaal ontslagen, weggevloeid heet dat, en profiteert dus helemaal niet van de genereuze steun die de sector heeft ontvangen. Natuurlijk moeten we het rapport afwachten zoals van Engelshoven bij voortduring roept. Maar ik vrees dat het een gematigd beeld zal laten zien: in de Nederlandse traditie, het valt allemaal wel mee. Pas als de sector echt in de problemen terecht komt en theaters, musea en festivals niet open zullen gaan, zullen we terug kijken en helder zien dat het niet mee viel. Alleen helpt het dan niet meer.

Alles wat groeit en bloeit ontstaat vanuit de bodem. Zorgvuldig water geven en de juiste dosering van voedingsstoffen maken een optimale groei mogelijk. Een enorme plens water zal het broze plantje verstikken en is bovendien zonde van het schaarse water.

Als we de cultuursector boven water willen houden, willen beschermen voor de gevaren van de pandemie en behoeden voor misstanden binnen het eigen systeem, dan zullen we de steun om moeten draaien. Voeding geven aan de bodem, het personeel, en ontwikkelkracht stimuleren door heel gerichte ondersteuning van de toeleveranciers. In het huidige systeem is veel te weinig ruimte voor innovatie. Dat gaat niet alleen over productontwikkeling maar ook over het creëren van een gezond ‘leefklimaat’ in de sector waardoor voor alle geledingen de sector voelt als een gave werkplek waar zorgzaamheid, transparantie, vertrouwen én een juiste beloning voor inzet, de kernwaarden zijn.

En dat kan alleen van onderaf.

Evenementen toeleveranciers zwaar teneergeslagen

 

Evenementen toeleveranciers zwaar teneergeslagen

De persconferentie afgelopen vrijdagavond (26 november) heeft inmiddels geleid tot een storm van annuleringen van evenementen. Dat er zwaardere beperkingen opgelegd zouden worden was al duidelijk, maar ondanks dát hoopte de evenementenbranche toch ontzien te worden.

VTTE-voorzitter Gert-Jan Gomes: “De tranen zijn op, net als het geld. Het blijft frustrerend. Je hebt het gevoel dat het probleem in onze branche ligt, maar in feite is het een kwestie dat de zorg het niet aan kan”.

VTTE-bestuurslid Jeroen van Oirschot vult aan: “diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de besmettingen niet bij de evenementen plaatsvinden, maar in de thuissituatie en op scholen. Zoek het bij de bron en los het daar op, hoe lastig dat ook is”

Het onbegrip leeft in de hele samenleving, maar komt extra hard aan bij de toeleveranciers van de evenementenbranche; de hele agenda tot eind januari 2022 is weer in één klap leeggeveegd.

VTTE-bestuurslid Remko Vossen: “De beloofde TVL-compensatie voor Q4 2021 zal door veel toeleveranciers helaas niet aangevraagd kunnen worden. We zaten namelijk sinds september in een enorme inhaalslag en de agenda zat tot eind het einde van het jaar ramvol. Ook echt nodig trouwens, want we hadden veel in te halen. Nu het aantal opdrachten in enkele dagen teruggebracht is tot bijna niks, moet het rekensommetje nog uitmaken of we over heel Q4 wel toekomen aan die minimale 30% omzetverlies. Het hangt erom…  Maar een feit is dat de omzet voor heel december weg is”.  Jeroen van Oirschot beaamt: “Je kunt als bedrijf gewoonweg niet op kracht door die omzetverliezen. En niet te vergeten het probleem van het enorme personeelstekort in de evenementenbranche; die vluchten massaal naar branches waar wél werk gegarandeerd is.”

De VTTE pleit voor een transparantere aanpak en routekaart. Het gejojo zorgt ervoor dat opdrachtgevers en organisatoren de boot afhouden en evenementen verplaatsen naar april en mei. Het negatieve sentiment bij de organisatoren weegt momenteel zwaarder in hun keuzes dan de daadwerkelijke opgelegde beperkingen.

 

Toeleveranciers van evenementen trekken nog harder dan ooit te voren aan de alarmbel

Toeleveranciers van evenementen trekken nog harder dan ooit te voren aan de alarmbel. We kennen inmiddels de demonstraties van UnMute-Us. Maar voelen de toeleveranciers van evenementen zich wel gehoord en krijgen zij voldoende steun vanuit de overheid? In deze nieuwe ONL podcast praat Frits Huffnagel erover met Ruud Van Pol (HWM) en Jacco van der Heijden (Stagelight)

Podcast ONL voor ondernemers: toeleveranciers in de evenementenbranche

Evenemententoeleveranciers hebben extra steun nodig

De ETC, het Evenementen Toeleveranciers Collectief, is verbijsterd over het ridicule besluit van het kabinet om de versoepelingen, in minder dan 12 uur voor aanvang van evenementen, terug te draaien.

In bizarre persconferentie afgelopen vrijdagavond waar iedereen de schuld kreeg van de stijging van de coronacijfers behalve het kabinet, werden afgelopen vrijdag nieuwe maatregelen aangekondigd. Inmiddels heeft u in de media voldoende kunnen lezen wat de maatregelen inhouden voor de sector. Belangrijkste effect is dat evenementen en festivals die al opgebouwd stonden voor zaterdag en zondag geen doorgang konden vinden. Het is te hopen dat deze activiteiten onder de Garantieregeling vallen en dat daarmee, mede door de aanvullende voorwaarden die we u vorige nieuwsbrief toegespeeld hebben, de vergoedingen voor de contracten in ieder geval op orde zijn.

Maar de realiteit zal wel heel anders zijn. In de ideale situatie vangt het Garantiefonds deze kosten voor de organisator voor 80% op bij ingrijpen van de overheid.  Helaas loopt het op meerdere vlakken fout. Lang niet alle evenementen en festivals vallen onder de Garantieregeling, sterker nog, de meeste vallen er niet onder. En bovendien wil het niet direct zeggen dat de toeleveranciers een waarborg hebben dat zij ook schadeloos gesteld worden.

Omdat het Garantiefonds niet de zekerheid biedt die nodig is om de opgelopen schade te dekken zijn we heel druk om het kabinet duidelijk te maken dat de gehele sector een regeling aangeboden krijgt waarmee de effecten van de nieuwe coronamaatregelen vergoed worden.

Samen met het Evenementen Toeleveranciers Collectief (ETC) en Front of House (FOH) is hetvolgende persbericht verspreidt: Persbericht 11/07 VTTE ETC FOH

Tevens zijn deze eisen verwoordt in een brief aan de Kamerleden en de bewindslieden. Het coronadebat van komende week zal doorslaggevend zijn. Dit weekend is er contact geweest met verschillende Kamerleden individueel om de noodzaak van verlenging van de TVL en NOW in ongewijzigde vorm te bepleiten voor minimaal Q4 en Q1 2022. De toezegging van Rutte in de persconferentie dat er compensatie komt voor de getroffen sectoren moet dit mogelijk maken. Naast het doorzetten van de TVL en NOW worden er nog een aantal maatregelen voorgesteld. Uiteraard gaat het persbericht ook breed naar de media.

Toeleveranciers Evenementenbranche vinden plannen kabinet om coronasteun te stoppen een strop voor de evenementenbranche

Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt de coronasteun na september 2021 te willen beëindigen. Tevens zal het laatste NOW-loonsubsidie pakket niet tot 100% dekken, maar nog maar tot 80%.
De Vereniging Technisch Toeleveranciers in de Evenementenbranche vindt dit een slecht besluit omdat de evenementenbranche nog lang niet aan volledig herstel komt en pleit voor het doorzetten van de corona steunmaatregelen tot in ieder geval eind van dit jaar, en het liefste nog tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Er is niets mis met het huidige pakket, welke mee-ademt met enkel de bedrijven die de steun nodig hebben vanwege een groot omzet verlies. De bedrijven die weer normale omzetten behalen maken nu al geen gebruik meer van het pakket, dus waarom eerder stoppen?
Juist de evenementenbranche heeft perspectief nodig, en ook de opdrachtgevers hebben heel lang de kat uit de boom gekeken, kan organiseren weer? De doorlooptijd van bijvoorbeeld een internationaal congres van opstart tot uitvoering is een proces van zeker 6 maanden. Dit najaar is de evenementenagenda amper voor de helft gevuld.

Ook het veelbeloofde Garantiefonds voor evenementen blijkt voor veel festivalorganisatoren niet bereikbaar door de strakke voorwaarden. Parallel hieraan blijken er lokaal ook nog eens veel vergunningen niet afgegeven te worden, waarbij personeelstekorten bij politie een veel gehoorde reden is.

Voorzitter Gert-Jan Gomes van de VTTE vult aan: ‘Met de vele afgelaste evenementen in het festivalseizoen en de sobere invulling van theaterproducties in het startende theaterseizoen staan de toeleveranciers met zeer weinig buffer aan de vooravond van een zware winter. Zo vlak voor de finish nog even het hele peleton een stok tussen de wielen steken getuigt niet van enig inzicht in wat er nu nog speelt in onze branche’.

Tegelijk beschrijft het kabinet nog wel een mogelijkheid om bij oplopende besmettingen (welke in de toekomst regionaal aangepakt zullen worden) wel weer denkt aan steunmaatregelen. Echter, hoe regel je zo iets? Het kabinet schrijft ‘in het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen er nieuwe steunmaatregelen worden overwogen’. De VTTE maakt zich zorgen dat ‘maatwerk’ zoals het rekening houden met omzet verlies door regionale beperkingen niet uitvoerbaar is. Het doorzetten van de huidige steunmaatregelen is de enige optie.
De VTTE zal o.a. via ONL deze boodschap overbrengen naar het huidige kabinet.

Toeleveranciers evenementenbranche kijken gespannen naar de opening van de sector


De enquête die in maart 2021 gehouden is onder de leden van de VTTE geeft een eenduidig beeld; de sector kijkt halsreikend uit naar versoepelingen van de beperkende maatregelen zodat de sector weer kan opstarten.
Maar de technisch toeleveranciers in de evenementenbranche maken zich tegelijk ook grote zorgen. De onzekerheid over het verloop van de coronapandemie maakt dat de toeleveranciers een betere garantstelling willen zien bij het verhuren van grotere projecten. Een aanbetaling van minimaal 10% lijkt logisch om de risico’s niet alleen bij de leveranciers te leggen. De opdrachtgevers herkennen de vraag naar garantie maar zijn niet altijd geneigd dat ook zelf toe te passen. Een nóg grotere zorg geldt het gebrek aan personeel. Door de crisis is het grootste deel van de freelancers in andere sectoren terecht gekomen. Ze zijn daar doorgaans ontvangen als actieve, betrokken werknemers die graag een stapje harder lopen. Naast die waardering spelen de beloning en de arbeidsvoorwaarden in die andere sectoren de toeleveranciers niet in de kaart. Sterker nog, veel bedrijven maken zich zorgen over het kunnen leveren van voldoende personeel voor de te verwachten evenementen en projecten in september en daarna.

Lees het volledige verslag van de enquête via deze link: VTTE enquete opstarten sector ná corona

Persbericht – Ruggengraat evenementenbranche dreigt te verdwijnen

Persbericht – 10 januari 2021

RUGGENGRAAT EVENEMENTENBRANCHE DREIGT TE VERDWIJNEN

De grote, kapitaalintensieve evenemententoeleveranciers dreigen te verdwijnen, wanneer het plafond van de huidige TVL-regeling niet wordt opgeheven. De ruggengraat van de evenementensector zal verdwijnen, als er nu direct geen extra steun komt. Ons Collectief doet een dringend beroep op de overheid om extra steun te verstrekken aan deze bedrijven. Als dit namelijk niet gebeurt, dan zal dit grote consequenties hebben voor de kwaliteit en veiligheid van toekomstige evenementen.
Ongeveer 75 tot 100 grote, kapitaalintensieve toeleveranciers in de evenementensector in Nederland, met een jaaromzet vanaf €4.000.000,- omzet, dreigen te verdwijnen, doordat de
steun in de TVL-regeling voor deze bedrijven niet toereikend is om te overleven. Dit is de top van de branche; deze bedrijven behoren tot de Champions League in de evenementensector
en staan garant voor een zeer groot deel van de werkgelegenheid. Het voorstel van het ETC is dan ook om het plafond binnen de TVL-regelingen van €30.000,-/maand per direct te laten vervallen voor bedrijven met meer dan 50% omzetverlies, zodat de zwaarst getroffen bedrijven toch kunnen overleven.

MEER SCHADE MAAR MINDER STEUN

Voor de grotere, kapitaalintensieve bedrijven, zoals o.a. licht en geluidsbedrijven, tentenbouwers en podiumbouwers is en blijft de schade het grootst en zijn de reserves nu verdwenen. Het maximale bedrag van €30.000,- per maand die deze kapitaalsintensieve bedrijven nu ontvangen, is bij lange na niet toereikend. Het moet mogelijk worden dat deze evenementenbedrijven, die voor Corona financieel gezond waren, met de juiste steunregeling kunnen overleven. De buffers zijn opgebruikt, waardoor hun voortbestaan aan een zijden
draadje hangt en faillissement dreigt. De gevolgen hiervan voor de rest van de evenementenbranche zijn niet te overzien als dit gebeurt. Het is onmogelijk en niet reëel om na 10 maanden te verwachten dat deze bedrijven deze buffers aan kunnen blijven vullen. Deze bedrijven zijn de ruggengraat van de evenementensector. De doelstelling, in zowel de toegang
als de uitvoering voor deze bedrijven, moet zijn dat de ongelijkheid in de steun wordt opgeheven en dat ook de grotere MKB-bedrijven de steun krijgen die ze nodig hebben om te overleven.
De evenementensector in Nederland is wereldwijd koploper in veiligheid, kwaliteit en innovatie. Deze sector is eerder, harder en langduriger getroffen door de coronacrisis dan welke sector dan ook. Wanneer deze Champions League bedrijven verdwijnen binnen de branche zal veel kennis en kunde verloren gaan.

EVENEMENTEN TOELEVERANCIERS COLLECTIEF (ETC)

Met het voortduren van de crisis en het uitblijven van de stip aan de horizon voor de evenementenbranche, hebben diverse evenemententoeleveranciers brancheverenigingen zich
genoodzaakt gevoeld zich te verenigen om de gezamenlijke pijnpunten nóg beter in beeld te brengen. Dit gebeurt binnen het Evenementen Toeleveranciers Collectief [ETC]. In dit collectief zijn verenigd:
• Front of House Toeleveranciers [FOHt]
• Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven [TVD]
• Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen [VTTE]

 

Download hier het persbericht: ETC persbericht 100121 – RUGGENGRAAT EVENEMENTENTOELEVERANCIERSBRANCHE DREIGT TE VERDWIJNEN

Happy new year? Deal!

Happy New Year? Deal!
De evenementenbranche is klaar voor 2021!

De Alliantie van Evenementenbouwers, waarin de organisatoren en toeleveranciers van publieksevenementen op het gebied van sport, cultuur en entertainment zich hebben verenigd, is klaar met het oude en tegelijkertijd klaar voor het nieuwe jaar. Vandaag kondigt de evenementenbranche een groot aantal events in 2021 aan, waarbij de organisatoren en toeleveranciers graag weer veel bezoekers ontvangen. Er is echter een grote disclaimer: toezeggingen en een garantiefonds naar Duits model vanuit de overheid zijn onontbeerlijk, anders kan er niet gestart worden met voorbereidingen voor de festivalzomer.

#happynewyear #allieantievanevenementenbouwers #vtte #etc #evenementenbranche #festivals